Cropshop Bladrammenas BCA 1 multiresistent

Bladrammenas BCA 1 multiresistent is geschikt voor alle grondsoorten en heeft een snelle beginontwikkeling waardoor onkruid eenvoudig wordt onderdrukt. Bladrammenas heeft meerdere toepassing binnen de akkerbouw. Het kan gebruikt worden als stifstofvanggewas, voor de toevoer van organische stof, als bietencysteaaltjesbestrijder en voor bescherming tegen verstuiven van de grond.
Bladrammenas multiresistent reduceerd zowel bietencysteaaltje als
M. Chitwoodi.

EIGENSCHAPPEN

  • Reductie van bietencyste aaltjes en M. Chitwoodi
  • Snelle opkomst
  • Gaat onkruid tegen
  • Geschikt voor alle grondsoorten

PRODUCT- EN TEELTINFORMATIE

  • Zaaizaadhoeveelheid: 25 kg/ha
  • Zaaiperiode: Juli – Augustus – half September
Bladrammenas groenbemester