Cropshop Bladrammenas BCA 1

Bladrammenas BCA 1 heeft meerdere toepassingen. Het kan gebruikt worden als stifstofvanggewas, voor de toevoer van organische stof, als bietencysteaaltjesbestrijder en voor bescherming tegen verstuiven van de grond. Bladrammenas is geschikt voor alle grondsoorten.

EIGENSCHAPPEN

  • Lok- en stoppelgewas
  • Snelle opkomst
  • Gaat onkruid tegen
  • Actieve reductie van bietencyste aaltje
  • Geschikt voor alle grondsoorten

PRODUCT- EN TEELTINFORMATIE

  • Zaaidichtheid: 25 kg/ha
  • Zaaiperiode: Juli - Augustus - half September
  • Verpakking: 25 kg
Bladrammenas groenbemester