Cropshop Gele mosterd BCA 2

Gele mosterd BCA 2 kan laat gezaaid worden en is geschikt voor laat vrijkomend land. Door de snelle beginontwikeling, hoge organische stof productie en resistentie voor het bietencysteaaltje is deze groenbemester een perfect rustgewas naar uw teelten.

EIGENSCHAPPEN

  • Lok- en stoppelgewas
  • Snelle opkomst
  • Gaat onkruid tegen
  • Actieve reductie van bietencysteaaltje
  • Geschikt voor alle grondsoorten 

PRODUCT- EN TEELTINFORMATIE

  • Zaaizaadhoeveelheid 25 kg/ha
  • Zaaiperiode Juli – Augustus – half September
Gele mosterd