Cropshop Japanse haver

Japanse haver heeft diverse kenmerken waardoor het een prima groenbemester is. Door de snelle beginontwikkeling wordt onkruid effectief onderdrukt. Het gewas levert veel organische stof in de bodem door de intensieve beworteling. Het belangrijkste kenmerk van Japanse haver is echter dat het geen waardplant is voor het wortellesie aaltje. Hierdoor neemt het aantal aaltjes op een natuurlijke wijze af met een vergelijkbaar effect als zwarte braak.

EIGENSCHAPPEN

  • Reductie PP-aaltje
  • Snelle opkomst
  • Veel organische stof
  • Geschikt voor alle grondsoorten
  • Vorstgevoelig

PRODUCT- EN TEELTINFORMATIE

  • Zaaizaadhoeveelheid 70 kg/ha
  • Zaaiperiode Juli – Augustus – September - Oktober

Groenbemester Japanse haver