Wildmengsel biotoop jagersvereniging

Een mengsel met een rijke bloeiwijze, belangrijk voor insecten, zangvogels, de verschillende levensstadia van akkervogels en hoenderachtigen zoals fazant en patrijs. Een zaadmengsel samengesteld voor het verbeteren van de biodiversiteit in het Nederlandse landschap.

Volledig overzicht wildafweer.

  • Samenstelling:
    • gele mosterd, facelia, boekweit

  • Zaaizaadhoeveelheid 45 kg/ha
  • Zaaiperiode Maart - Augustus
Zaaizaden, bloemenmengsel en groenbemesters