Wildmengsel voor klein wild

Eenjarig wildmengsel voor kleinere soorten als konijnen, hazen, patrijzen en fazanten. Het mengsel zorgt voor voldoende voeding en dekking.

Volledig overzicht wildafweer.

  • Samenstelling:
    • vlas, boekweit, zonnebloem, borage,
      zomertarwe, gierst, luzerne, bladrammenas, bladkool, wilde rogge, honingklaver, cichorei, triticale, korenbloem, klaproos, witte klaver, grote kaardebol

  • Zaaizaadhoeveelheid 30-40 kg/ha
  • Zaaiperiode Maart - Juni
Zaaizaden, bloemenmengsel en groenbemesters