Cookie beleid

Cropshop maakt op de website www.cropshop.nl gebruik van cookies. Dit zijn kleine informatiebestanden die bij een bezoek aan de website worden opgeslagen op uw computer. Deze cookies maken het mogelijk om de website goed te laten werken en inzicht te krijgen in het bezoekgedrag op de website. Deze informatie gebruiken we om onze online diensten te optimaliseren. Cookies brengen de veiligheid van uw computer niet in gevaar.

U kunt cookies ook altijd handmatig van uw computer verwijderen. Ook kunt u cookies blokkeren. Kijk hiervoor onder ‘Internet Opties’ in uw browser. Als u ervoor kiest om cookies te verwijderen of blokkeren, dan kan het zijn dat onze website niet meer optimaal functioneert en u van sommige diensten geen gebruik kunt maken.

FUNCTIONELE EN NIET- FUNCTIONELE COOKIES
Cookies zijn onder te verdelen in functionele en niet-functionele cookies. Functionele cookies zijn noodzakelijk voor een goede werking van de website en zorgen ervoor dat we u snel en correct de gewenste informatie kunnen tonen iedere keer dat u onze website bezoekt. Handig, want dan hoeft u bijvoorbeeld niet steeds opnieuw uw gegevens in te voeren, voorkeuren aan te geven of uw instellingen aan te passen.

De niet-functionele cookies gebruiken wij om te zien hoeveel bezoekers onze website heeft en de manier waarop deze bezoekers de website gebruiken. Deze informatie gebruiken we om de website verder te verbeteren. Deze cookies worden door ons geplaatst door Google Analytics en Matomo. 

Met deze informatie is identificatie mogelijk, echter deze bestandjes verdwijnen vanzelf zodra u uw internetbrowser sluit of deze blijven tot maximaal 30 dagen na uw laatste bezoek op de computer bewaard. 

FUNCTIONELE COOKIES WORDEN ONDER MEER GEBRUIKT OM:
• uw inloggegevens te onthouden
• de veiligheid van uw inloggegevens te waarborgen
• online bestelformulieren vooraf te vullen met uw klantgegevens
• de eenduidigheid in de vormgeving van de website te waarborgen

NIET FUNCTIONELE COOKIES WORDEN ONDER MEER GEBRUIKT OM:
• te meten hoeveel bezoekers onze website heeft
• vast te stellen hoe de bezoekers de website gebruiken
• de prestaties van de website te verbeteren
• uw gebruikerservaring op de website te verbeteren

Meer informatie over cookies en cookiewetgeving kunt u vinden op: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/telecommunicatie/vraag-en-antwoord/mag-een-website-ongevraagd-cookies-plaatsen 

BIJWERKEN COOKIEBELEID
Dit cookiebeleid kan tussentijds aangepast worden om veranderingen en aansluitende gevolgen voor het verkrijgen en beheren van gegevens bekend te maken. Als er wijzigingen worden aangebracht in dit beleid, kunt u aan de datum onderaan de pagina zien wanneer de tekst voor het laatst is gewijzigd.

We behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de manier waarop we met gegevens omgaan en om de voorwaarden zoals beschreven in cookiebeleid aan te passen en om die aanpassingen toe te passen op uw gegevens. Als u onze website bezoekt, gaat u akkoord met de op dat moment geldende voorwaarden van ons cookiebeleid.

Cookiebeleid is het laatst gewijzigd op 18-05-2018