Bladrammenas BCA 1

Bladrammenas heeft binnen de akkerbouw verschillende toepassingen. Het wordt ingezet als stikstofvanggewas, voor de toevoer van organisch stof, of als bietencysteaaltjesbestijder. Daarnaast is biedt het bescherming tegen het verstuiven van de grond en onderdrukt het onkruiden door de snelle beginontwikkeling. In het voorjaar wordt bladrammenas als lokgewas geteeld tegen aaltjes en in het najaar wordt het ingezet als stoppelgewas. Bladrammenas is geschikt voor alle grondsoorten en reduceert actief het bietencyste aaltje.

EIGENSCHAPPEN

  • Lok- en stoppelgewas
  • Snelle opkomst
  • Gaat onkruid tegen
  • BCA 1 resistent tegen aaltjes
  • Geschikt voor alle grondsoorten

PRODUCT- EN TEELTINFORMATIE

  • Zaaidichtheid: 25 kg/ha
  • Zaaiperiode: maart – augustus
  • Verpakking: 25 kg
Bladrammenas groenbemester