Luzerne

Omdat Luzerne veel eiwitten, vitaminen en mineralen bevatten wordt deze voornamelijk gezaaid voor voederdoeleinden. De meerjarige plant heeft een krachtig wortelstelsel en kan daardoor tot meerdere jaren geoogst worden.
Het dient tevens als bodemverbeteraar, onkruidonderdrukker en stikstofbinder.

EIGENSCHAPPEN

  • Ruwvoer met een hoge structuurwaarde
  • Goede bron van hoogwaardig eiwit
  • Positief effect op de bodemstructuur
  • Geschikt voor droogtegevoelige gronden
  • 3 tot 4 jaar geoogst worden

PRODUCT- EN TEELTINFORMATIE

  • Zaaitijd: maart – april en begin september
  • Zaaidichtheid: 30 kg/ha
  • Verpakking: 15 kg
Hand met zaaizaad