Japanse haver

Door de snelle beginontwikkeling van deze groenbemester wordt onkruid snel en effectief onderdrukt. Het gras levert veel organisch stof in de bodem door de intensieve beworteling. Met het zaaien van Japanse haver nemen de aaltjes (wortellesie-aaltje) op een natuurlijke wijze af, op een gelijksoortige manier als zwarte braak. Japanse haver is geschikt voor alle grondsoorten.

EIGENSCHAPPEN

  • Gaat aaltjes tegen op natuurlijke wijze
  • Snelle opkomst
  • Onderdrukt onkruid
  • Veel organische stof
  • Geschikt voor alle grondsoorten

PRODUCT- EN TEELTINFORMATIE

  • Zaaidichtheid: 70 kg/ha
  • Zaaiperiode: april – oktober
  • Verpakking: 25 kg
Hand met zaaizaad