Lupine

Lupine is met name bedoeld voor het zaaien op zandgronden, een kalkhoudende grond is echter niet optimaal. De Lupine haalt stikstof uit de lucht en legt deze vast in de grond.

EIGENSCHAPPEN

  • Eenjarig groenbemestingsgewas
  • Geschikt voor zandgronden
  • Verdraagt lage pH waarde
  • Legt stikstof vast in de grond
  • Goed bestand tegen ziektes en schimmel

PRODUCT- EN TEELTINFORMATIE

  • Zaaidichtheid: 75 – 100 kg/ha
  • Zaaiperiode: juni – augustus
  • Verpakking: 25 kg
Lupine groenbemester