Bladrammenas Trippelresistent BCA

Bladrammenas wordt breed ingezet in de tuin- en akkerbouw. Het ontwikkelt zich sneller dan het onkruid en reduceert naast het Bietencysteaaltje ook wortelknobbelaaltjes.

EIGENSCHAPPEN

  • Lok- en stoppelgewas
  • Snelle opkomst
  • Gaat onkruid tegen
  • Reductie van bietencyste aaltjes en M. chitwoodi
  • Geschikt voor alle grondsoorten

PRODUCT- EN TEELTINFORMATIE

  • Zaaidichtheid: 25 kg/ha
  • Zaaiperiode: maart – augustus
  • Verpakking: 25 kg
    250kg of meer? Vraag een passende offerte aan.
Bladrammenas groenbemester