Cropshop Dronemix 2

Een mengsel speciaal ontwikkeld voor het zaaien met drones, dat vrij is van kruisbloemigen en daardoor ook goed inzetbaar is op bedrijven met kool(zaad) in hun teeltwisseling.

Onze Coated Seed®-technologie is in staat om op efficiënte wijze het gebrek aan grondbewerking te compenseren door een snelle kieming en veldopkomst.

Door het ontwikkelingsvoordeel ten opzichte van zaaien na de oogst onderdrukt het mengsel specifiek onkruid en draagt ​​het aanzienlijk bij aan een totaalconcept voor jaarrond plantengroei op het perceel.

Benieuwd hoe het zaaien met een drone in zijn werk gaat? neem een kijkje op:
https://www.agriflight.be/nl

EIGENSCHAPPEN

 • Mix voor het zaaien met een drone
 • Snelle opkomst
 • Gaat onkruid tegen
 • Geschikt voor alle grondsoorten 
 • Samenstelling
  10% Facelia
  25% Niger
  30% Soedangras/Sorghum
  25% Alexandrijnse klaver
  5%   Perzische klaver
  5%   Witte klaver

PRODUCT- EN TEELTINFORMATIE

 • Zaaizaadhoeveelheid 25 kg/ha
 • Zaaiperiode eind juni tot en met begin oktober
Drone agriflyght
Cropshop Dronemix