Voederwikke

In de wikke bestaan zomer- en winterwikken. Beide worden in verschillende periodes gezaaid.
Winterwikke heeft een goede wintervastheid. Het gewas ontwikkeld snel, het is een goede bodembedekker en houdt onkruid in toom.
De opbrengst van droge stof als stikstof is hoog en van goede kwaliteit. 

EIGENSCHAPPEN

  • Goede bodembedekking
  • Gaat onkruid tegen
  • Hoge stikstofopbrengst
  • Hoge droge stof opbrengst
  • Ziekte resistent

PRODUCT- EN TEELTINFORMATIE

  • Zaaidichtheid: 90 – 120 kg/ha
  • Zaaiperiode: juli – augustus
  • Verpakking: 25 kg
Hand met zaaizaad