Engels raaigras

Engels raaigras wordt veelal ingezaaid als dekvrucht met als voordeel dat de worteling intensief is. Het groeit zowel op kleigrond als vochthoudende zandgrond en heeft een goed herstelvermogen.

EIGENSCHAPPEN

  • Populaire grasgroenbemesters
  • Intensieve beworteling
  • Onder de dekvrucht ingezaaid
  • Groeit vlot en minder vatbaar voor ziekten
  • Smakelijk voor vee

PRODUCT- EN TEELTINFORMATIE

  • Zaaidichtheid:  25 kg/ha 
  • Zaaitijd: half april tot oktober
  • Verpakking: 15 kg
Hand met zaaizaad