Privacy Verklaring

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT
Cropshop kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Cropshop, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een inschrijf- of contactformulier op de website aan Cropshop verstrekt. Cropshop kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
- Uw voor- en achternaam met aanhef
- Uw adresgegevens
- Uw telefoonnummer
- Uw e-mailadres
- Uw klantnummer

OVERIGE PERSOONSGEGEVENS 
Overige persoonsgegevens verwerken wij alleen (door middel van cookies, het uitlezen van randapparatuur of anderszins) indien: 
1. de gegevensverwerking noodzakelijk is voor:
a. de uitvoering van een met u gesloten overeenkomst; 
b. de goede invulling van een publiekrechtelijke taak; 
c. de behartiging van ons gerechtvaardigd belang (tenzij uw belang of fundamentele rechten en vrijheden boven dit belang prevaleren), of; 
2. u toestemming heeft gegeven voor de verwerking bij het verzamelen hiervan. 
Wij bewaren uw gegevens in ieder geval niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerking van de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld. 

WAAROM CROPSHOP GEGEVENS NODIG HEEFT
Cropshop verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch of per email contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt bent.
Daarnaast kan Cropshop uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van een opdracht en/of voor marketingdoeleinden. 

HOE LANG CROPSHOP GEGEVENS BEWAART
Cropshop bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. 

DELEN MET ANDEREN
Cropshop verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@cropshop.nl. Cropshop zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN
Cropshop neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Cropshop maakt gebruik van een betrouwbare en beveiligde verbinding om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Wij slaan zo min mogelijk gegevens van klanten op en zorgen ervoor dat er in onze database geen bijzonder gevoelige persoonsgegevens worden bewaard, tenzij dit niet anders kan.

CONTACT
Heeft u vragen of opmerkingen op onze privacyverklaring, als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Cropshop verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Cropshop op via info@cropshop.nl. Dit privacy beleid kan te allen tijde gewijzigd worden. Deze wijzigingen zullen wij hier publiceren en in voorkomend geval zal u hier per e-mail van op de hoogte worden gesteld.

Cropshop BV is te bereiken:
Patagonweg 6 
4879 NR Etten-Leur
+31 (0)165 764 264
info@cropshop.nl
KVK 60586982

Laatst aangepast 22-05-2018