Witte klaver

Witte klaver heeft een groot stikstofbindend vermogen en hoeft niet van (extra) stikstof te worden voorzien.

EIGENSCHAPPEN

  • Behoort tot de vlinderbloemigen
  • Goede stikstofbinder
  • Zeer smakelijk voor vee
  • Goed bestand tegen ons klimaat
  • Bodemverrijking

PRODUCT- EN TEELTINFORMATIE

  • Zaaidichtheid: 10 – 12 kg/ha
  • Zaaitijd: maart – april
  • Verpakking: 10 kg
Hand met zaaizaad