Agristar BioBodem Laat

Door de intensieve worteling op verschillende diepten in de bouwvoor wordt het bodemleven breed en royaal gevoed. De diepere beworteling zorgt tevens voor een verbetering van de waterafvoer. BioBodem vroeg is te gebruiken op elke
grondsoort en zaait men met name na bollen of graanteelt. Biobodem laat bevat 10 soorten afkomstig uit maar liefst 7 plantenfamilies. Biobodem laat past om te voldoen aan de voorwaarden binnen ECO regeling 12- Groenbedekking.

Agristar Biobodem laat bestaat uit: Winterrogge, Zomerwikke, Japanse haver, Vlas, Alexandrijnse klaver, Boekweit, Facelia, Deder, Niger, Zonnebloem, kant-en-klaar voor u gemengd.

250kg of meer? Vraag een passende offerte aan.

EIGENSCHAPPEN

  • Ideaal na graan- of bollenteelt
  • Snelle opkomst
  • Veel organische stof
  • Geschikt voor alle grondsoorten
  • Diepe beworteling

PRODUCT- EN TEELTINFORMATIE

  • Zaaizaadhoeveelheid 60 - 65 kg/ha
  • Zaaiperiode Juli – Augustus – September - Oktober

Biobodem laat