Tagetes

Tagetes is een goede bestrijder van het wortellesieaaltjes (Pratylenchus penetrans).
De populatie hiervan kan tot 99% afnemen. Naast het bestrijden van wortellesieaaltjes is de teelt van Tagetes ook goed voor de structuur en organische stofgehalte in de bodem. Omdat Tagetes vorstgevoelig is kan deze pas vanaf vanaf half mei worden gezaaid. Voor een goede ontkieming is het belangrijk dat de grond vochtig genoeg is bij het zaaien. Tagetes is geschikt voor alle grondsoorten en is bodembedekkend als deze dicht is gezaaid.

EIGENSCHAPPEN

  • Geschikt voor alle grondsoorten
  • Goed voor de structuur en het organisch stofgehalte in de bodem

PRODUCT- EN TEELTINFORMATIE

  • Zaaidichtheid: 6 - 8 kg/ha
  • Zaaiperiode: Mei - juli
  • Verpakking: 15 Kg
Hand met zaaizaad