Bermbloemenmengsel 

Dit mengsel bevat zowel een- als meerjarige soorten. Met het oog op de verkeersveiligheid is gekozen voor soorten die maximaal 50 cm hoog worden. Het bermbloemenmengsel geeft een kleurrijke
berm, geschikt voor alle grondsoorten en kan jaarrond gezaaid worden.

  • Samenstelling:
    • rolklaver, rode klaver, witte klaver, smalle weegbree, duizendblad, margriet, kamille, korenbloem, inkarnaatklaver, wikke, klaproos

  • Zaaizaadhoeveelheid p/ha
    Inzaai met bijmenging van gras: 10 kg + 45 kg Bermen 3 of Slow Mow
    Inzaai zonder bijmenging van gras: 15-20 kg
  • Zaaiperiode Jaarrond
bloemenmengsel bloemenrand